Een druk jaar: van WAB, nieuwe cao, Prinsjesdag tot ons jubileumcongres!

Hopelijk heeft u een mooie zomer gehad en bent u weer vol nieuwe energie aan de slag gegaan. Er is namelijk werk aan de winkel voor u en voor de NBBU. Het is een bijzondere zomer geweest. Eerst werd de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen in de Eerste Kamer en vervolgens stemden  alle onderhandelingspartijen begin augustus in met een nieuwe gelijkluidende cao voor de uitzendsector. Zo snel als de WAB door het parlement werd geloodst, zoveel geduld vergde het komen tot een nieuwe cao.

De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking en heeft veel consequenties voor payrollers en uitzenders. Op de NBBU is het dan ook een drukte van belang. De servicedesk krijgt veel vragen van leden, we geven aan de lopende bank informatiebijeenkomsten over de WAB en de cao, en we zijn druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe tools die u faciliteren in het maken van belangrijke keuzes en uiteraard worden alle modelovereenkomsten aangepast.

Kortom, de NBBU werkt er hard aan  om u als leden zo goed mogelijk voor te bereiden en te informeren over alle op hande zijnde veranderingen. Het is mooi om te zien dat door uitwisseling tussen u als ondernemers onderling en tussen u als NBBU-lid en de NBBU zelf er steeds meer inzicht ontstaat in wat de WAB betekent voor uw bedrijfsvoering en business. Dat is ontzettend waardevol..

Ik hoor van veel leden dat zij dankbaar gebruik maken van onze informatiebijeenkomsten, trainingen en de servicedesk, en dat dit ook gewaardeerd wordt,  maar er zijn ook nog steeds leden die dat helemaal niet doen. Dat laatste is uiteraard uw goed recht, maar het zou jammer zijn als u er geen gebruik van maakt. Ik kan alleen maar zeggen: informeer uzelf tijdig over de WAB en de cao, want de WAB kan consequenties hebben voor uw bedrijfsvoering en businessaanpak. Zorg dat u goed voorbereid bent, de WAB en de nieuwe cao vragen in elk geval dat u tijdig met uw opdrachtgevers over de prijs van uw dienstverlening in gesprek gaat. Laat u niet verrassen!

Terwijl wij volop bezig zijn ons voor te bereiden alle wetswijzigingen, is het nieuwe parlementaire jaar alweer van start gegaan. In Den Haag is alle aandacht gericht op de middeninkomens en dat gaat deels ten koste van de beloofde lastenverlichting aan het bedrijfsleven (ja, ook het MKB). Kennelijk is men in Den Haag vergeten wie er voor banen zorgt en wie het geld verdient. Ook op dat gebied blijft er voor de NBBU werk aan de winkel.

Tot slot mogen we niet vergeten dat de NBBU dit jaar 25 jaar bestaat. Na het fantastische feest met onze leden voor de zomer, volgt op 21 november 2019 ons jubileumcongres. Het belooft een mooie, verrassende en inspirerende bijeenkomst te worden. Alle directeuren van NBBU-leden hebben reeds een uitnodiging voor het jubileumcongres ontvangen en als u zich nog niet heeft aangemeld, dan nodig ik u van harte uit om dat alsnog te doen. Ik hoop u allemaal te mogen begroeten op 21 november om deze bijzondere mijlpaal samen te vieren.

Brigitte van der Burg

Voorzitter NBBU

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *