Een goed begin 2020!

Een leuk artikel van het sollicitatieLAB waarin ze mensen uit verschillende branches vragen de arbeidsmarkt in 2020 te voorspellen. Samen met Jurrien Koops heb ik mij uitgesproken over de uitzendbranche.


De uitzendbranche: Brigitte van der Burg en Jurriën Koops

De uitzendbranche is een belangrijke werkgever in Nederland.  Brancheverenigingen NBBU en ABU spelen een belangrijke rol in de discussie rondom flexibele arbeid, daarom mag de uitzendbranche niet ontbreken in EEN GOED BEGIN 2020. Brigitte van der Burg (voorzitter NBBU) en Jurriën Koops (directeur ABU) over hun verwachtingen voor 2020. Een dubbel interview

Brigitte is sinds 2017 voorzitter van de NBBU, daarvoor was ze van 2006 tot 2017 Tweede Kamerlid voor de VVD en was ze onder andere voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor adviseerde ze met haar bedrijf BritBurg Advies bedrijven, brancheverenigingen en overheden over onder meer ondernemerschap, sociale zekerheid en arbeidsmarkt. 
Jurriën werkt al 18 jaar voor de ABU, sinds 2014 als directeur. 
De uitzendbranche: Brigitte van der Burg en Jurriën Koops

De uitzendbranche is een belangrijke werkgever in Nederland.  Brancheverenigingen NBBU en ABU spelen een belangrijke rol in de discussie rondom flexibele arbeid, daarom mag de uitzendbranche niet ontbreken in EEN GOED BEGIN 2020. Brigitte van der Burg (voorzitter NBBU) en Jurriën Koops (directeur ABU) over hun verwachtingen voor 2020. Een dubbel interview

1. Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2020? 

Brigitte: Het aantal werklozen schat ik eind 2020 op 365.000, ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt door de afscheidnemende Boomers. De werkloosheid stijgt door vertragende groei door onzekerheden op handelsgebied en de aanstaande Brexit. Door de stikstof- en bodemproblematiek (PAS en PFAS) zijn veel projecten in de bouw-, grond- en waterbouw in het vierde kwartaal van 2019 grotendeels stil komen te liggen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de werkgelegenheid bij die bedrijven, maar ook voor hun toeleveranciers in allerlei sectoren die moeten inkrimpen of zelfs omvallen. Dat effect zullen  we in 2020 eveneens terug zien in de werkloosheidscijfers en het is de vraag hoe snel deze sectoren zich kunnen herstellen. Verder heeft ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn weerslag op de werkloosheidscijfers, omdat het risico bestaat dat medewerkers aan onderkant van de arbeidsmarkt uit de markt geprijsd worden. 

Jurriën:. Ik ga voor 340.000. De verwachte recessie is tot nu toe uitgebleven. De voorspellingen voor de groei in 2020 zijn in de loop ter tijd wel naar beneden bijgesteld, maar de economie groeit nog steeds. Ik verwacht groei van de werkloosheid omdat o.a. ‘discouraged workers’ zich vaker zullen melden voor werk.

2. Welk nieuw beroep gaat doorbreken in 2020?

Jurriën: Verwachting en hoop zijn twee verschillende zaken. Ik hoop dat er beroepen zullen doorbreken die inspelen op grote maatschappelijke uitdagingen op het terrein van energie, klimaat, zorg of sociale samenhang. Wat als we via platformtechnologie met inzet van mensen eenzaamheid kunnen bestrijden? Verder denk ik dat burgers steeds vaker persoonlijke ‘agent’ nodig hebben als antwoord op deze uitdagingen. Voor werk, voor zorg, voor energie….

Brigitte: Een Vrogger. De influencer die via Virtual Reality-toepassingen ons allerlei zaken zelf laat ervaren in plaats van via woorden of filmpjes. Deze Vrogger gaan we in meer serieuze vorm terugzien in het ontwikkelen van mensen (op school en ‘on the job’) en bij het ondersteunen van medewerkers en ondernemers bij het uitvoeren van bijvoorbeeld technische (onderhouds-)taken door niet-technisch geschoolden. Zij zullen gaan bijdragen aan het oplossen van tekorten in vakkrachten in diverse sectoren en beroepen. 

Verder hoop ik dat het leven lang ontwikkelen praktisch handen en voeten wordt gegeven. Hoe? Om te beginnen door de BBL-opleidingen die zo succesvol zijn gebleken bij het opleiden van jongeren voor een MBO-diploma ook laagdrempelig beschikbaar te maken voor volwassenen die zich verder willen ontwikkelen of omscholen. Het grote voordeel is dat het voor werkgever en werknemer een stuk haalbaarder en betaalbaarder is als je 4 dagen werkt en 1 dag naar school gaat tegen een bijdrage die betaalbaar is dan als iemand een heel jaar moet omscholen ed. 

3. Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2020 veranderen?

Brigitte: Ja en nee. De persoonlijke benadering zal belangrijk blijven, zeker als mensen naar een andere baan of zelfs beroep moeten overstappen. Dan is het belangrijk om mensen weer hun zelfvertrouwen terug te laten krijgen en te ondersteunen bij de vraag waar ze passen op die arbeidsmarkt. De wijze van werven, selecteren, begeleiden en ontwikkelen zal steeds meer veranderen. Zo zal de werving, selectie en zelfs begeleiding stap voor stap meer op basis van data en Artificial Intelligence worden ondersteund en zelfs uitgevoerd. Bij ontwikkelen zal Virtual Reality een steeds grotere rol gaan spelen (zie ook mijn antwoord bij vraag 2). 

Jurriën: Het zou mooi zijn als we de toegang tot werk kunnen vergemakkelijken voor de groepen die dit meest nodig hebben. Voor hoger opgeleide deel arbeidsmarkt zijn baan en kandidaat in paar klikken bij elkaar te brengen. Juist voor moeilijkste groep op de arbeidsmarkt hebben we meest ingewikkelde weg naar werk gemaakt. Ik gun één ieder een snelle en gemakkelijke weg naar werk. Social media, netwerken, slimme algoritmen, goed gesprek en goede ‘branding’ van werkgever en werkzoekende blijven belangrijk.

4. Als ik Wouter Koolmees was …..

Jurriën: ……..Benen maken met het advies van de cie Borstlap. De arbeidsmarkt en ons sociale stelsel schreeuwen erom. De pleisters die minister Koolmees nu heeft geplakt bieden geen soelaas. Verder zou ik cie Bakker uit de la halen en afstoffen of beter nog nieuwe cie onder leiding van Feike Sijbesma in leven roepen. Onze krimpende beroepsbevolking en tanende groei van de arbeidsproduktiviteit vormen met verduurzaming economie de grootste uitdagingen voor komend decennium en dat vraagt integrale aanpak ‘slimmer werken’.

Brigitte: …..zou ik met alle zware onderwerpen (o.a. pensioen, arbeidsmarkt, vice-premier) waarvoor hij verantwoordelijk is in de kerstperiode en het begin van het nieuwe jaar een stap achteruit doen en vanuit die afstand en rust beschouwen waar het nu echt om gaat. Ik gun hem voor 2020 de energie, de rust en de moed om het arbeidsrechtelijke, sociale zekerheids- en fiscale stelsel in samenspraak met zijn collega bewindspersonen van Financiën en EZK echt te hervormen en te vereenvoudigingen in plaats van pleisters te plakken op  stelsels uit (deels) de vorige eeuw die veel te gecompliceerd zijn geworden en niet meer passen bij de huidige arbeidsmarkt. Het wordt steeds ingewikkelder waardoor het ondernemerschap in Nederland wordt ontmoedigd, uitvoeringsorganisaties in steeds grotere problemen komen en de handhaafbaarheid van wet- en regelgeving het ondergeschoven kind is. 

5. Ik wens iedereen in 2020 ……..

Brigitte:……..een gezond en gelukkig 2020 toe en werk waar je met plezier naar toe gaat!  

Jurriën: ……..een liefdevol, geborgen en vrolijk 2020, waarbij we op de arbeidsmarkt meer mensen weer het gevoel kunnen geven dat ze ertoe doen en we de waarde van werk weer belangrijker maken dan de prijs van werk.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *