Een nieuwe dienst voor gemeenten die inzicht biedt in het sociaal domein

Vandaag presenteer ik u de samen met Jb Lorenz ontwikkelde gemeentelijke rapportage sociaal domein.
Hieronder leest u er meer over in het blog van Bianca den Outer met wie ik deze dienst samen heb ontwikkeld. v

Bianca den Outer
Published
4 december 2017

Gemeentelijke overall rapportage sociaal domein
Op 4 december 2017 verschijnt de overall rapportage sociaal domein van het SCP. Een belangrijke rapportage voor de Tweede Kamer die inzicht geeft in ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De Overall Rapportage geeft een landelijk beeld maar biedt geen inzicht in de situatie of ontwikkelingen bij afzonderlijke gemeenten. Daarom ontwikkelde Jb Lorenz in samenwerking met Britburg advies een gemeentelijke rapportage sociaal domein.

Waarom een gemeentelijke overall rapportage sociaal domein?
Dit is de eerste keer sinds de totstandkoming van het sociaal domein dat er een overgang naar een nieuwe collegeperiode plaatsvindt. Overdracht van historische kennis, een stand van zaken van de huidige situatie en voldoende zicht op de maatschappelijke opgave, is cruciaal voor een nieuw college en wethouders. Hiervoor ontwikkelden wij dus een overall rapportage sociaal domein op gemeentelijk niveau. Een vooruitblik op de maatschappelijke opgave voor de komende jaren in de context van een reflectie en evaluatie op de afgelopen 4 jaar, is een belangrijk bezinningsmoment.

In deze collegeperiode heeft een van de grootste majeure decentralisaties plaatsgevonden in decennia, die van het sociaal domein. De afgelopen vier jaar hebben gemeenten alle zeilen bijgezet om hulpbehoevende inwoners en/ of gezinnen te (blijven) ondersteunen en te doen wat nodig is om mensen in staat te stellen mee te blijven doen en te participeren in de samenleving. Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt om de zorg en ondersteuning op maat te maken en dichterbij huis of thuis te organiseren. Zodat mensen zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven en gezondheid kunnen houden. Er is gezocht naar manieren om meer mensen mee te laten doen in de samenleving, om beter te worden en gezond te blijven. En om zorgvragen van kinderen binnen de context van de thuissituatie van het kind te bezien.
Iedere gemeente heeft een eigen maatschappelijke opgave en tegelijkertijd is het belangrijk dat gemeenten en instellingen met elkaar samenwerken en dat oplossingen worden gevonden die een duurzaam effect hebben. Dat betekent dat er vaak domein overstijgend samengewerkt moet worden. Hoe is dat verlopen? Waar loopt het goed, waar kan het beter? Welk inzicht bieden de besteding van beschikbare middelen, welke risico’s zijn er? Deze, en andere belangrijke zaken beantwoorden wij samen met u en presenteren we in een handzame, onafhankelijk geschreven rapportage.

Meer weten?
Neem dan contact op met Brigitte van de Burg (info@britburg.nl) of Bianca den Outer (bianca@jblorenz.nl)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *