Nieuwe voorzitter NBBU: “De flexmarkt is iets positiefs!”

Nieuwe voorzitter NBBU: “De flexmarkt is iets positiefs!”

 

Nieuwe voorzitter NBBU: “De flexmarkt is iets positiefs!”

Brigitte van der Burg wil dat er anders naar de flexibele arbeidsmarkt wordt gekeken.

Brigitte van der Burg is 23 maart 2017 geïnstalleerd als voorzitter van de NBBU. “Ik vind het ontzettend belangrijk de NBBU nog meer op de kaart te zetten. Er moet anders –positief – gekeken worden naar flexwerk.”

 Van der Burg neemt het stokje over van Bart-Jeroen Croll, die de functie sinds 2009 bekleedde. “Ik kijk ernaar uit de mensen van deze organisatie echt te leren kennen en ik wil naar de leden toe, het land in, om hun ideeën te horen. Het is een mooie klus. De flexibele arbeidsmarkt is ontzettend belangrijk. De komende jaren staat er veel te gebeuren. Daarom is het ook belangrijk de NBBU nog meer op de kaart te zetten, want er kan wel geroepen worden: ‘Iedereen moet aan een vaste baan’, maar dat is een illusie. Voor ons gaat het erom dat iedereen die aan het werk wil, ook die kans krijgt.”

Flexbanen zijn echte banen

“Ik wil op de maatschappelijke agenda krijgen dat er anders tegen de flexmarkt aangekeken wordt. Het moet duidelijker worden wat de flexbranche allemaal doet. De flexmarkt is iets positiefs, mensen krijgen hier nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. En bovenal: flexbanen zijn wel degelijk echte banen. En die waardering moet er ook komen. Door alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is er steeds meer behoefte aan flex. Aan de andere kant hebben werknemers behoefte aan zekerheid. Ligt er morgen wel brood op de plank? Hoe kunnen we er als NBBU dus voor zorgen dat we die werkzekerheid voor flexwerkers vergroten?”

Maatschappelijke en politieke agenda

Genoeg te doen dus, voor de nieuwe voorzitter. “De flexmarkt moet op korte termijn op een andere manier op de maatschappelijke en politieke agenda komen te staan. Ik wil daar echt stappen in maken. Natuurlijk speelt ook de uitslag van de verkiezingen mee. Wat voor kabinet krijgen we? En welk regeerakkoord? Tot slot vind ik het ontzettend belangrijk om te laten zien wat wij als NBBU allemaal bieden, zodat we de leden maximaal ondersteunen en bewustmaken van alle ontwikkelingen die er zijn en wat die inhouden. Ik kijk dan ook in het bijzonder uit naar ons evenement Arbeidsmarkt van Morgen, op 23 mei 2017. Daar staat de vraag centraal hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit moet zien.”

Scheidend voorzitter

Scheidend voorzitter Bart-Jeroen Croll kijkt ondertussen met een positief gevoel terug op zijn 8 jaar als voorzitter: “Als je naar de geschiedenis van de NBBU kijkt is dit vooral een hele stabiele periode geweest, waarin alle energie in het uitbouwen van de vereniging is gaan zitten. Daarnaast heeft er een grote professionaliseringsslag plaatsgevonden binnen het bureau. De producten en diensten die we aan de NBBU-leden leveren zijn van hoge kwaliteit. Ik ben trots dat ik het voorzitterschap mag overdragen aan Brigitte van der Burg. Met haar bestuurservaring, politieke netwerk en (mkb-)ondernemerservaring zie ik haar de komende jaren een grote bijdrage leveren aan het verstevigen en uitbouwen van deze vereniging. Ik blijf mij nog inzetten als hoofdonderhandelaar van de nieuwe cao. Daarnaast steek ik wat meer tijd in mijn eigen koffiebranderij ‘Sprso’ en ga ik op zoek naar een interessant project.

Noot voor de redactie (niet ter publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht of interviewverzoeken kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de NBBU, via 033-4760200 of info@nbbu.nl.