Aanpak Regeldruk

Regeldruk is één van de grootste pijnpunten voor ondernemers. Ik ben mij daar ter degen van bewust en heb op veel plekken de strijd tegen onnodige regeldruk gevoerd. Daardoor beschik ik over brede en diepgaande kennis van de aanpak van regeldruk bij bedrijven, burgers en overheid. Ik heb bij het Economische Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) het meetinstrument ontwikkeld waar de administratieve lasten voor invoering van wetgeving mee in kaart gebracht kunnen worden, zodat gegeven het doel van de wet de minst belastende optie gekozen kan worden. Dit instrument, het standaardkostenmodel, wordt niet alleen  op alle Nederlandse ministeries gebruikt om de administratieve lasten in kaart te brengen, maar ook elders in de wereld.