Arbeidsmarkt en Onderwijs

Arbeidsmarkt en onderwijs zijn belangrijke velden die niet los van elkaar staan. De kansen op de arbeidsmarkt worden in belangrijke mate bepaald door het gevolgde onderwijs. Vandaar dat het belangrijk is deze twee in samenhang te bezien en te behandelen. Door mijn hele loopbaan heen heb ik mij bezig gehouden met de arbeidsmarkt en het onderwijs. Dat deed ik gedurende mijn promotieonderzoek naar loopbaanverschillen aan de Universiteit Utrecht, in mijn werk bij het Economische Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM), bij de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (RZO), in de Tweede Kamer en op dit moment bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).