Ondernemerschap

Naast dat ik uit eigen ervaring weet wat het betekent om ondernemer te zijn, heb ik veel specifieke kennis over het ondernemerschap opgedaan tijdens onder meer het werken voor het Economische Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) (1992-1999) en voor de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (1999-2004). Zo weet ik welke factoren ondernemerschap stimuleren of juist tegenwerken; welke de risico’s en kansen zijn voor met name zelfstandigen zonder personeel en het Midden- en Kleinbedrijf. Deze kennis en ervaring is onder meer gebruikt om zowel de ondernemers als het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te adviseren tijdens het ESF-EQUAL traject (2003-2006).