Sociaal Domein

In de Tweede Kamer ben ik  intensief op dit domein actief geweest, en met name op het jeugddomein daarbinnen (2010-2017). Problematiek bij een kind of jongere staat meestal niet op zichzelf en heeft vaak te maken met de gezinssituatie, de situatie op school, de gezondheid van het kind of de ouders of zelfs met de werksituatie. Hier oog voor hebben en zorgen dat er gekeken wordt waar de oorzaak van de problematiek ligt, is essentieel om deze ook aan te kunnen pakken. Vaak worden de symptomen in plaats van de oorzaken aangepakt. Daarnaast heb ik bij de stelselherziening Jeugd in de wetgeving en implementatie ervan gestuurd op sturings-, bekostigings- en verantwoordingsprikkels, om tot de beoogde resultaten van de stelselherziening te komen.