Toezichthouder

BritBurg Advies beschikt over ruime ervaring als toezichthouder in diverse functies. Zo onder meer:
• Als lid van de Tweede Kamer (2006-2017) opgetreden als controleur van de Nederlandse regering;
• Als lid van het Bestuur van het Adviescollege Toetsing Administratieve lasten (2000-2006) alle ministeries gecontroleerd op veroorzaken van onnodige regeldruk .