Voorzitter of lid van bestuur

BritBurg Advies bouwt op een ruime ervaring als voorzitter of lid in uiteenlopende omgevingen als:
• Voorzitter van de Vaste commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2012-2016) en Koninkrijksrelaties (2010-2012) in de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
• Voorzitter van het Nationaal Thematisch Netwerk Ondernemerschap in het kader van het ESF/EQUAL programma op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2003-2006);
• Lid van het bestuur van het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL)(2000-2006);
• Lid van de Commissie Stedelijke Distributie, ingesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat (2005-2006).