Toezichthouder

BritBurg Advies beschikt over ruime ervaring als toezichthouder in diverse functies. Zo onder meer:

Als lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse KampeerautoClub (NKC) (juni 2019 – heden);
•  Als lid Raad van Toezicht Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) (augustus 2018 – heden);
•  Als lid van de Tweede Kamer (2006-2017) opgetreden als controleur van de Nederlandse regering;
•  Als lid van het Bestuur van het Adviescollege Toetsing Administratieve lasten (2000-2006) alle ministeries gecontroleerd op veroorzaken van onnodige regeldruk .