Over Ons

BritBurg Advies maakt het verschil voor u! Ons uitgangspunt is werken in vertrouwen met opdrachtgevers als voorzitter of toezichthouder, maar vooral ook als bedenker én uitvoerder van originele oplossingen voor complexe vraagstukken. BritBurg Advies beschikt over ruime ervaring in de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap. Wij brengen dan ook veel kennis van politiek-bestuurlijke processen en verandertrajecten mee uw organisatie in. Wij onderscheiden ons door niet alleen een strategie te bepalen om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen, maar door deze ook in de praktijk door te voeren.

Activiteiten

STRATEGISCH ADVISEUR

BritBurg Advies daagt een organisatie of bedrijf uit, inspireert en komt samen tot een nieuwe strategie.

Lees meer

VOORZITTER OF LID VAN BESTUUR

BritBurg Advies bouwt op een ruime ervaring als voorzitter of lid in uiteenlopende omgevingen als:

Lees meer

DAGVOORZITTER

Uw congres, evenement of strategiesessie floreert met een onafhankelijke en ervaren dagvoorzitter.

Lees meer

TOEZICHTHOUDER

BritBurg Advies beschikt over ruime ervaring als toezichthouder in diverse functies. Zo onder meer:

Lees meer

Expertise op het gebied van

ONDERNEMERSCHAP

Naast dat ik uit eigen ervaring weet wat het betekent om ondernemer te zijn, heb ik veel specifieke kennis over het ondernemerschap opgedaan…

Lees meer

ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS

Arbeidsmarkt en onderwijs zijn belangrijke velden die niet los van elkaar staan. De kansen op de arbeidsmarkt worden in belangrijke mate bepaald…

Lees meer

AANPAK REGELDRUK

Regeldruk is één van de grootste pijnpunten voor ondernemers. Ik ben mij daar ter degen van bewust en heb op veel plekken de strijd tegen onnodige…

Lees meer

SOCIAAL DOMEIN

In de Tweede Kamer ben ik intensief op dit domein actief geweest, en met name op het jeugddomein daarbinnen (2010-2017). Problematiek bij een…

Lees meer

WONEN

In de periode 2006-2010 ben ik intensief met het functioneren van de woningmarkt en de rol van de woningcorporaties bezig geweest in de Tweede…

Lees meer

Organisaties die u voor gingen

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft Brigitte van der Burg per 23 maart 2017 voor 4 jaar benoemd tot voorzitter
 • PricewaterhouseCooper (PwC) te London
 • Diverse provincies en gemeenten
 • Braziliaanse regering
Strategisch Adviseur
 • Nationaal Thematisch Netwerk Ondernemerschap in het kader van ESF/EQUAL op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: voorzitter
 • Commissie Stedelijke Distributie, ingesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat: lid en plaatsvervangend voorzitter
 • Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL); lid van het bestuur
 • Adviesraad voor het programma MKB en Ondernemerschap uitgevoerd door EIM Groep (inmiddels Panteia); vice-voorzitter.
Voorzitter of lid van bestuur van een organisatie
 • Vaste Kamercommissies Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Diverse provincies en gemeenten
Dagvoorzitter van congressen en strategiesessie
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL)
Toezichthouder